Det är något som inte riktigt stämmer...

tisdag 29 juni 2010 ·

[Detta är min tolkning av förloppet. Personer som mot förmodan känner sig felaktigt tolkade eller allmänt påhoppade får höra av sig så korrigerar jag vid behov]

Om du som läser har varit här förut har du kanske inte missat att vår son Hannes har Downs syndrom. Om inte så innebär det i sammanfattning att han har inlärnings- och språksvårigheter, samt har vissa motoriska problem från överrörliga leder och förstås en utvecklingsstörning som gör att hans år tar längre tid.

Sen han började förskolan har hans avdelning haft en sk. resursperson på heltid. Det innebär i praktiken att avdelningen har en barnskötare extra för att ge Hannes det stöd som behövs och inte minst för att ge den övriga personalen en typ av avlastning så att det extra arbete som Hannes medför inte går ut över de andra barnen. Hon är även resurs för att tillhandahålla teckenförstärkt tal (dvs att man tecknar i princip enklare teckenspråk samtidigt som man talar).

I början av juni fick vi besked via förskolan att Hannes avdelnings resurs hade minskats till halvtid. Inte utan att jag fick lite hicka när jag fick höra det.

Först pratade jag med rektorn på Hannes förskoleenhet. Hon visste inte så mycket om den exakta bakgrunden till det hela men sa att resurspersonen skulle vara kvar på heltid, men då halvtid som vanlig personal (dvs en annan halvtidstjänst försvann). Hon sa också att vi (dvs vi som föräldrar, förskolan och Hannes) hade tur som kunde behålla resurspersonen. Det var neddragningar över hela linjen från Resurscentrum och flera rektorskollegor var väldigt fundersamma hur det hela skulle gå ihop utan varsel.

Nästa på listan var enhetschefen på Resurscentrum. Han lät rätt så svävande kring vad det hela berodde på men han var säker på att det inte var en generell neddragning. Det kunde bero på att Resurscentrum nu hade gjort bedömningarna på ett annat sätt. Jag tolkade det som att det nu var mer ”rättssäkra” beslut med mer expertpersonal inblandade. Han sa också att Resurscentrum inte fördelade några pengar utan helt enkelt bidrog med en behovsbedömning och prioriteringshjälp för resten av barn- och utbildningsförvaltningen. Samtidigt sa han att pengarna för den individuella likvärdighetsgarantin kanske var slut (vilket jag tycker kopplar dåligt till det andra). Av någon anledning så lämnade jag det där och funderade lite till.

Kom någon vecka senare fram till att jag måste begära ut beslutet och underlaget för att få någon rätsida på det hela.

En sak jag inte förstår är att rektorerna ser det som att Resurscentrum har dragit in pengar, pengar som Resurscentrum inte anser sig ha. Resurscentrum säger att det inte är en generell neddragning, ändå är det uppenbarligen fler som drabbats utan förklaring och rektorerna ser det som en generell ändring.

Försökte begära ut handlingarna från Resurscentrum i mitten av juni. Chefen var då på semester och ingen kunde få fram handlingarna. Man hänvisade till bitr chef på förvaltningen. Den bitr chefen beskrev samma bild som resurscentrums chef hade gjort, i princip vad han säger i tidningen idag. Han skulle däremot leta efter handlingarna och höra av sig till mig.

Idag den 29 juni (typ 12 dagar utöver rimlig tid för att lämna ut handlingar) så tröttnade jag och mailade lite hit och dit i kommunen för att påpeka att jag nu faktiskt förväntar mig att handlingarna skulle dyka upp. Hade jag på mitt jobb på länsstyrelsen varit så här långsam med att lämna ut handlingar efter begäran hade chefsjuristen hängt mig från flaggstången. Blev sedan uppringd av en handläggare på resurscentrum som sa att chefen var tillbaka på måndag och då skulle han höra av sig till mig med antingen information eller handlingarna. Tack... det blir intressant. Det är dock JK-varning på handläggningstiden, men bättre sent än aldrig.

Saker för mig att tänka på/ta reda på...

1.Hur kan man budgetera likvärdighetspengar? Antingen ges barn med särskilda behov samma förutsättningar eller inte. Tar budgeten slut och det får praktiska konsekvenser så bryter kommunen mot lagen.
2.Varför har Resurscentrum uppenbarligen omvärderat flera barn utan att föräldrarna och personal på aktuella enheter varit informerade? Varifrån kommer underlaget för omvärderingen?
3.Tar Resurscentrum hänsyn till befintlig budget när man bedömer behov?
4.Hur kompenseras enheter med barn med särskilda behov ifall det inte finns centrala resurser? Det finns ju pengar för likvärdigher, vem fördelar de pengarna?
5.Har detta något samband med den omjustering av BUNs budget för dessa frågor som skedde häromsistens? Jag såg vid det tillfället inga sådana här konsekvenser (fast det fanns väl ingen konsekvensanalys förstås)
6.Varför ser rektorerna Resurscentrums beslut som direkt pengafördelning om Resurscentrum inte förfogar över centrala medel?
7.Hur kan en situation som inte är en neddragning riskera att resultera i varsel?

4 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
29 juni 2010 22:30  

1. Detta har drabbat fler och det är i mina ögon helt klart att det handlar om nedskärningar som framtvingats av majoritetens snåla skolbudget.
2. Det har i flera år varit så att föräldrar (el politiker) inte får klara besked vad gäller stöd t barn m särskilda behov.
3. Min slutsats är att det är bekvämt för de som borde känna ansvar att göra beslutsgången oklar. Det innebär att brukarna/medborgarna/väljarna inte kan påverka enligt de demokratiska principer som borde råda.
4. Jag kommer att lämna in en motion om en översyn - i syfte att tydligöra och skapa rättvisa - av systemet för stöd till barn med särskilda behov.

lasse p sa...
30 juni 2010 00:11  

Bra David! Stå på dig!
Och bra att Dag tänker lämna in en motion.

Anonym sa...
2 juli 2010 09:38  

Hannes (och Anton) har tur som har föräldrar som kan kämpa för deras (och andra barns) rättigheter!

Kunskapsbristen verkar fortfarande stor på förvaltningen när det gäller skyldigheten att lämna ut begärda handlingar.

David, jag hoppas du återkommer om vad du får fram i dina kontakter med förvaltning och resurscentrum!

Birgitta E

Ulrika Fredlund Olsson sa...
26 augusti 2010 17:12  

Hej David,
Jag är i samma situation som du, jag har en dotter med diagnos inom autismspektrat. Vi fick också besked i våras att skolan inte fått pengar att täcka en resurs för hela vår dotters skoldag, hon går nu i åk 3. Pengarna räckte bara till 50% av en heltid och min dotters skoltid är ca 75% av en heltid. Jag frågade lite undrande hur hon ska klara sig de sista 25% av varje skoldag? Nu är vi lite luttrade för inför varje termin är det samma sak. Vi vet aldrig hur det ska bli och måste dra igång en massiv operation för att försöka få igenom våra krav.Vår dotter har haft en assistent ända sedan dagistiden men vi har fått kämpat och stått på oss varje termin. Jag har varit i kontakt med chefen på Resurscentrum (brukar prata med dem varje halvår!) och fick precis lika svamlande svar som du beskriver: "Rektorerna har ansvaret att själva fördela skolpengar och ska inte förvänta sig att få av Resurscentrum". Pratar man sedan med rektorerna så får man höra att de har inga pengar eftersom skolpengen inte räcker, och nu har man fått mindre ifrån Resurscentrum än vanligt.
Ja, jag har genom åren hört så många olika förklaringar/ursäkter och har varit uppgiven många gånger. Jag har svårt att förstå varför vi som föräldrar hela tiden måste kämpa så. Tänker ofta på hur det är för ensamstående föräldrar som har barn med speciella behov. Hur orkar dom??
Nu har det ordnat sig för oss denna termin, de schemalade på ett sätt så att vår dotter har sin assistent under skoldagen. Jag vet inte hur de fick ihop det till slut. Så nu kan man andas ut tills vårterminen börjar....
Jag är väldigt kritisk till hur detta sköts inom denna kommun och jag är helt övertygad om att det skulle kunna göras bättre.
Jag är väldigt intresserad av att höra din fortsättning på detta. Kan man begära ut handlingarna för beslutet de tog om min dotters ersättning?

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg