Ytterligare ett partitest - Varför jag inte blev 100% vänsterpartist

fredag 18 juni 2010 ·

Ibland undrar jag, men för det mesta inte, varför jag aldrig får högre än omkring 80+ % som vänsterpartist. DNs ”nya” test (samma tråkiga gamla frågor som finns i alla test, som tur var är det en mycket snabb applikation, man blixtrar igenom frågorna) har den roliga funktionen att man kan jämföra partiernas svar med sina egna. Då kan man ju om inte annat göra viktningen (som saknas i DNs test) på ett lite mer
manuellt sätt.

Jag blev 89% V… inget överraskning, tom. lite högre än normalt (och S känns lågt). Detta är min redogörelse med argument till vad de avvikande 11% var för något.

Påstående 7: Diesel och bensinskatterna bör höjas.

Jo, visst ska de höjas. Jag vänder mig dock emot tanken att det skulle lösa Sveriges bidrag till växthuseffekten.

Jag gillar inte heller ”marknadslösningar” där man genom att göra en produkt dyrare styr bort användning. Om inte annat för att det missgynnar de som antingen inte kan välja bort och gynnar de som har pengar nog att strunta i att det kostar extra. Föreslagna skattenivåhöjningar är också så låga att de bara kommer strula till det för fattiga människor istället för att ha en reell effekt på bilåkandet.

Jag skulle hellre ha typ ett nationellt bensinkort, för att kunna plocka in bensinskatten i deklarationen och inkomstkoppla den. Nästa steg skulle kunna vara någon sorts motbokssystem där man helt enkelt ransonerade tilldelad mängd för de som bor i t.ex. Stockholm. (…kanske är läge att påminna om att ni uppretade stockholmare bör läsa bloggbeskrivningen).

Påstående 14: Det bör införas en allmän obligatorisk arbetslöshetsförsäkring för alla löntagare.

Jag är fortfarande förundrad över att det är högern som förespråkat tvingande allmänna försäkringssystem. Mina spekulationer kring varför a-kassan bör vara ett socialförsäkringssystem kan du se här…

Påstående 16: Återinfört friår

Det är ett sätt att dela på arbeten och ge lite fotfäste åt folk utan arbetsmarknadskontakt. Jag kan inte ställa mig helt avvisande till tanken, även om det knappast är något jag skulle prioritera i första taget.

Påstående 19: Fler öronmärkta månader i föräldraförsäkringen

Jag är naiv, envis och fackligt förtroendevald. Jag fullständigt blankvägrar att acceptera att inte löneskillnader kan utraderas utan tvångsåtgärder. Vi som löneförhandlar för facken måste kunna göra ett bättre jobb än så här.

Påstående 22: Kvotering till bolagsstyrelser

Jag skiter fullständigt i bolagsstyrelsers sammansättning. Om det finns bolag som är så korkade att de inte fattar att en brett sammansatt styrelse (där kön är en faktor) är bra så är det ju tråkigt för dem. Har vi rätt så kommer de företagen göra sämre resultat. Jag kan däremot inte se någon som helst jämställdhetseffekt av att det blir fler kvinnor i bolagsstyrelserna, mer än på en teoretisk nivå.

Påstående 24: Rätt att fritt sprida och ladda ned upphovsrättsskyddat material.

Jag tycker inte att det ska vara straffbart. Jag tycker att musik och filmindustrin skjuter sig i foten utan like, men… det betyder ju inte att jag tycker att det är en strålande idé att sprida material som upphovsmannen inte vill ha spritt. Det gäller kanske speciellt musik och böcker som för mig känns mer personligt än film. Om upphovsmannen är död eller om musiken blivit ”abandonware” så har jag inget som helst problem med det.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg