Mitt (David Aronsson) tidigare inlägg i debatten (i E-kuriren)

tisdag 20 juli 2010 ·

Alla verkar väl inte ha läst mitt första inlägg, så som en service till de som inte orkar använda kurirens besvärliga sökfunktion så klistrar jag in det nedan... med den aktuella meningen som Maria von Beetzen uteslutande svarar på i sitt svar i fet stil och understruken (betyder frånvaron av annat svar att hon köper den övriga beskrivning av Strängnäsmoderaternas skräckvälde?)
==================

Vänsterpartiet i Strängnäs föreslog en skattehöjning med 1:50 år 2009, det blev 90 öre. Det innebär att det borde vara ca 60 öre kvar av det vi ansåg vara nödvändigt då. Vi hamnade på 56 öre i år. Vi har under flera år föreslagit skattehöjning, helt enkelt för att önskvärd kvalitet kräver en större budget. Moderaterna har istället när de suttit vid makten försökt hitta på besparingar, som i slutändan mest haft som resultat att förväntade kvalitets och resultatmål inte nåtts. Konstant underfinansierad verksamhet, med politiska mål som inte är tydliga och realistiska, ger den glidande kostnadsökning som Maria von Betzeen skriver om i sin debattartikel den 14 juli. Det är inte skattehöjningar i sig som har en sådan effekt.

I M-SP-KD skuggbudget flyttade de 7 miljoner från kommunstyrelsen till andra nämnder. Detta skulle åstadkommas genom omorganisation (läs varsel), mindre kostnad för externa konsulter, nedlagd hushållstidningen och besparingar inom projektet ”ständiga förbättringar”. I vårt förslag fanns besparingar på 2,1 miljoner, vilka skulle vara verksamma från dag ett och inte påverka något annat än den politiska organisationen.

Moderaterna borde av egen erfarenhet veta att det inte går att hämta hem ev. ekonomiska effekter av en ”omorganisation” under samma år, kostnaden lär initialt snarare öka än minska. Att tro att man kan skära ned på extern konsulthjälp och samtidigt genomföra en ”omorganisation” är intressant, vem ska göra konsulternas jobb? Hushållstidningen är kanske irriterande, men kostnaden är bara några hundra tusen. Det hela var upplagt för en till kraschad budget.

Att ge sig på ”ständiga förbättringar” är att hamna i en återvändsgränd. ”Styr upp och effektivisera ert eget arbete så att ni får tid för kvalitetsförbättringar, så att kostnadsdrivande fel undviks” ändras till ”Styr upp och effektivisera ert arbete så får ni mer rutinjobb att göra och så sparkar vi era arbetskamrater”. Det är inte ett långsiktigt arbete mot kvalitet och kostnadseffektivitet. Det är istället här vi i Vänsterpartiet ser potentialen för att frigöra interna resurser att göra konsulternas jobb, men det räknade vi inte med i vårt budgetförslag.

För att skolans resurser ska återgå till den nivå den hade innan nuvarande majoritets nedskärningar så saknas ett tiotal miljoner i högerns budgetförslag. ”Satsningen på skolan” faller därmed också kort jämfört med vårt förslag.

Till skillnad från von Beetzen ser jag inte kommunens skattefinansierade anställda som parasiter som suger livet ur anonyma människors plånböcker utan som en resurs. Vi i Vänsterpartiet är inte heller de lata politiker hon pratar om, vi har gjort vår läxa och konstaterat att man inte kan använda den svältfödningspolitik som Moderaterna förespråkar. Den har helt enkelt inte levererat.

David Aronsson, Vänsterpartiet Strängnäs

2 kommentarer:

Linda sa...
24 juli 2010 10:29  

Jag har nu läst och blir facinerad. Skriver en hel del om skolan även i min blogg, men är inte politiskt aktiv. Vi har också en son med Downs Syndrom som är mitt inne i skolsystemet...

MariavB sa...
26 juli 2010 22:54  

Hej David ! Att mitt svar blev så kort berodde på att den enda tillgängliga datorn jag kunde nå från det lilla hotellet utanför Split, innan jag definitivt lämnade civilisationen, saknade två tangenter. Dessutom saknades förståss å ä ö ( men det fanns en hel hoper för mig okända slaviska tecken) Mitt svar blev därför mycket svårtolkad eftersom jag fick fylla i med x och y på de bokstäver som inte alls fanns. Jag var glad att Ekuriren lyckades "knäcka koden" och få till en artikel överhuvudtaget !

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg