...och de rödgröna tog ett steg närmare

lördag 28 augusti 2010 ·

Det cirkulerar ju en del berättigad kritik mot den journalistiska tyngd som Strängnäs tidning lagt på sin enkätundersökning. Det finns dock några saker som för min del tyder på att den inte är helt ute och cyklar.


Den överensstämmer väl med min syn på hur det borde gå, med undantaget att mp är större och SP/Mfp mindre. Man kan tänka sig att lokala partier får svårare i dessa undersökningar, men det betyder väl "bara" att de är överrepresenterade bland de 26% som inte bestämt sig... (och bland de 24468 röstberättigade som inte deltog i enkäten).

Enkäten är stor. 695 personer har deltagit av 25117 röstberättigade, jämför med SIFOs 1445 intervjuer med 7,1 miljoner röstberättigade. 2,7% mot 0,02%. Statistiskt säkerställd eller inte så är det en enorm andel.

När man räknar på den nationella opinionen och vad det medför lokalt så är överensstämmelsen klart hyfsad, se bild nedan.Så... jag väljer att tolka resultatet precis som (v)årt budskap varit hela tiden. S, M, Fp, C, Kd, Sp är alla "smutsiga" från de senaste årens kaos och kalabalik. Som sagt så trodde jag att fler skulle gå från Fp till SP, men man kanske har sett igenom SPs i grunden extrempopulistiska politik (jag gillar inte när man betalar "satsningar" på allt mellan himmel och jord och "minskad låneskuld" med ickerealiserade besparingsidéer). Jag tror dock mer på tanken att lokalpartierna inte gör bra ifrån sig i opinionsmätningar.

I vilket fall så är det nu öppet läge för vilken majoritetkonstellation som helst. Kanske underlättar valdeltagandet.

9 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
28 augusti 2010 22:33  

David, kärnfrågan när man gör enkäter är inte antalet i sig, utan att man har möjlighet att göra urvalet slumpmåssigt och att man kan säkerställa representativiteten.
En telefonundersökning med 100 pers hade däför kunnat vara mer trovärdig.
Jag tror att dina hypotetiska beräkningar kommer närmare det som blir resultatet.
Men det återstår ju tre veckor till valet...

Margit Urtegård sa...
28 augusti 2010 22:47  

Hej David.

"SPs i grunden extrempopulistiska politik"; nu tar du väl i??? Maken till påhopp.

David sa...
28 augusti 2010 23:47  

Dag, vad jag förstod på tidningen när jag ringde dem och frågade hur de egentligen gjort så har de i efterhand konstaterat att de har en hyfsad demografisk spridning. De hade också gjort någon sorts koll med SCB angående upplägget och vilka slutsatser som kan dras. Visst kan det bli systemfel när man gör en enkät där man inte valt ut deltagarna i förväg, men å andra sidan så visar ju de spretiga resultaten i de nationella mätningarna att den statistiska felmarginalen inte räcker för att förklara skillnaderna. "Statistiskt säkerställd" betyder ju varken bra eller sanning.

David sa...
28 augusti 2010 23:50  

Margit, Ok... "extremt" var att ta i. Sådana ord har ju egentligen ingen betydelse då läsaren lägger in sin egen värdering av det.

Men det är ibland rätt plågsamt att lyssna på SP. Det är ofta stora och vackra ord för att klä på och beskriva en mager verklighet.

Mattias Askerstedt sa...
29 augusti 2010 09:20  

Hej David,

När du räknar på mandaten till fullmäktige, tänkte du på att det är två valkretsar i kommunen i år?

David sa...
29 augusti 2010 10:56  

Ja, men jag har inte tagit hänsyn till det av två anledningar.

Det är jämn fördelning av antal röstande och mandat så det bör vara marginaleffekter för de flesta partier (möjligtvis Mfp och SP undantagna).

Det är också fullständigt omöjligt att härleda nationell opinion till valresultatet i enskilda distrikt (vilket skulle behövas för att fördela stödet på valkretsarna) [tror jag, har tänkt att om jag får tid någon gång göra en koll]

Margit Urtegård sa...
29 augusti 2010 14:01  

Hej David.

Jag håller inte alltid med dig. Men, jag tycker du säger mycket klokt i bland. Jag skulle aldrig säga att jag tycker att det är plågsamt att lyssna på dig. Att det var så plågsamt att lyssna på oss det visste jag inte. Jag trodde definitivt inte att jag skulle få höra sådant från dig.

Du vill lösa en del av problemen med skattehöjning. Bra så. Vi ser annorlunda på det.

David sa...
29 augusti 2010 16:09  

Jag anser att med historien i bakfickan så bör man ta det lite lugnt med att tala sig varm för satsningar innan man fått den besparingseffekt man önskar (om man går på besparingslinjen). SP är för allt och vill att kommunen satsar, men det är väldigt lätt att säga innan det finns utrymme för de satsningarna. SP är också mästare på fina ord, "omfördelning" blir "satsning" när ni pratar. Den typen av säljsnack är vad jag tycker är plågsamt, kanske (med lite självinsikt) för att jag är usel på det själv.

Margit Urtegård sa...
29 augusti 2010 16:36  

Hej igen David.

Är det verkligen oss (SP) du beskriver??? Jag är ledsen, jag känner inte igen oss alls, eller så är jag snarare glad för det:-). "Omfördelning blir satsning med mera..." Nej, tyvärr, jag känner inte igen den bild du målar upp.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg