Är det tjejernas eller killarnas skola?

onsdag 13 oktober 2010 ·

Detta är en "spin-off" från kommentarer på min facebook på rekommendationen av denna länk från SvD kring "Myten om den förtryckta skolflickan"... ifall det blir svårt att följa resonemangen.


Det finns mycket forskning som visar att flickor trängs undan i skolan jämfört med de mer framfusiga och högljuda pojkarna. Jag har aldrig sett den bilden under min egen skolgång...

Man ska kanske komma ihåg två saker när man läser detta. Jag är man ;-) och filterar givetvis min omvärld genom de stereotypa bilder jag hjärntvättats med under en stor del av min uppväxt. Jag har också nästan alltid haft det lätt i skolan och ur någon sorts tävlingsinstinkt så har jag väl till större delen endast haft koll på konkurrensen (dvs de riktigt blyga flickorna har nog inte varit på min radar).

I min grundskolevärld dominerades klassrumssituationen av läraren. En lärare som med sin välvilja och betyg premierade ordning och reda, snygga presentationer, att man räckte upp handen. Normalt egenskaper som tjejer är bättre på... observera "normalt"... pga de könsroller vi växer upp med.

Ett exempel är det där med att pojkar tar för sig och skriker svaren rätt ut. Mina lärare struntade i dessa pojkar. Det fanns otaliga exempel på när pojkar som normalt inte kanske kunde frågorna fick en aha-upplevelse och skrek ut svaret. Läraren ignorerade normalt det och lät en välartad tjej som räckte upp handen svara istället (normalt hade jag mfl tagit ned handen när vi hörde rätt svar). Med resultatet att det blev typ "...men han sa ju det, vad konstigt"-kommentarer i klassrummet. Jag tror inte att de primärt pojkar som råkade ut för det var så intresserade av att delta i lektionen längre. Utfrysning kallas det för.

Sen är det några andra exempel som jag retat mig på hela min uppväxt som jag nu tänker sticka ut huvudet med

*Man fick välja bort gymnastik från medelbetyget, men inte idiotämnena hemkunskap och barnkunskap där killar endast får höga betyg om de flirtar med (den kvinnliga) läraren. Och då inte för att de inte kan baka kakor, men för att de inte förväntas kunna.

* Många tjejer skulle ha haft max två:or i gymnastikbetyg utifrån idrottslig prestation i jämförelse med killarna, men fick fyror. En lärare på en tekniklektion berättade för hela klassen vilka betyg alla hade fått och på spontankommentaren "varför får hon fyra" svarade han "men hon är ju duktig för att vara tjej".

Min slutsats då var att det var just därför, de var tjejer. Har inte sett anledning att revidera den åsikten sedan dess, tjejer bedöms utifrån sin egen mall i de få ämnen där killar normalt har ett försprång, t.ex. gymnastik och teknik. Killarna bedöms utifrån tjejernas mall i svenska etc.

Men den allra viktigaste indikatorn är resultatet i skolan. Om man inte anser att det finns en stor biologisk skillnad mellan män och kvinnor som helt enkelt resulterar i att män är korkade och obildbara (jo, jag vet att det finns forskning som hävdar det) så är tjejernas mycket högre betyg och intresse för vidare studier ett tydligt tecken på att skolan inte klarar att anpassa den, enligt mig, "omanliga" (hittar inget bra ord) skolmiljön så att pojkarna kan ta till sig utbildningen lika väl som tjejerna.

De undanträngda och åsidosatta flickorna blir uppenbarligen inte så hindrade att det påverkar deras förmåga och intresse av att läsa vidare (som grupp). De utfrysta, hunsade och missförstådda pojkarnas förmåga och intresse av att läsa vidare påverkas däremot uppenbarligen av dagens skola. Vems skola är det då? Inte sjutton är det killarnas iallafall.

(Nu ser jag fram emot de upprörda kommentarerna och skriken när jag lägger detta, förhoppningsvis djupt provocerande, inlägg till facebook-diskussionen ;-)

5 kommentarer:

Anonym sa...
13 oktober 2010 17:14  

En första reflektion; du har nog haft tur om din klassrumssituation dominerats av läraren, istället för utagerande icke välmående barn som styr och ställer med en resignerad lärare. Med mer resurser till skola och socialtjänst kan vi kanske hamna där igen.
Ang stycket "...Utfrysning kallas det för.", vad kallar man det för då när en tjej först uttrycker något, som sedan strax därpå i något andra ordalag upprepas av en kille och först då väcker uppmärksamhet och beundran från klasskamrater och lärare!? Som en tämligen engagerad/diskussionslysten tjej i klassrummet kan jag informera om att det sker otaliga gånger och är en enorm källa till frustration. Varför hörde man inte vad jag sa?

Angående gymnastik kontra hemkunskap kan man ju enkelt konstatera att det stora flertalet människor så småningom blir föräldrar, som behöver kunna både sköta/strukturera ett hushåll och en fungerande vardag, men inte minst ha kunskap kring hur man tar hand om ett barn (samt innan dess, hur man blir med barn och hur man kan skydda sig för den delen! ang sexualkunskapen). Man kan väl enkelt se att möjligheten att själv delta i och förkovra sig i sportaktiviteter efter skoltid är betydligt större än möjligheten att genom kurser eller hobbies kunna lära sig vad som behövs för att kunna leva ett självständigt liv som vuxen med sina barn. Alla har nämligen inte tillgång till föräldrar som lär sina barn de färdigheter man behöver inför vuxenlivet, vilket du som vänsterpartist borde vara medveten om! Att kalla livsförberedande ämnen för idiotämnen känns otroligt naivt. För många barn fyller skolan en annan funktion än för barn från välordnade medelklass-sammanhang. Sedan kan man väl gott ta bort betygen för bägge dessa (viktiga) ämnen, idrott och hemkunskap/barnkunskap.

Ja, visst läser flickor vidare i högre grad, och det är ju beklagligt. Dock är det kanske än intressantare att av det stora antalet flickor som läser vidare så tenderar de högre ämbetena inom universitet fås av män. Märkligt?.

Vems skola det är? Jag önskar att vi hade en skola för alla barn oavsett kön, klass, etnicitet och bakgrund. Det är väl dit vi ska sträva, och det är lika viktigt att se de utagerande pojkarna som faller ifrån skolan som att se de inåtvända flickorna som skär sig i tonårsrummet.

Unknown sa...
13 oktober 2010 23:09  

Man måste försöka skilja det som handlar om samhällsstruktur från administrativa/organisatoriska/pedagogiska förhållanden i skolan.

Att tjejer (eller kvinnor för den delen) inte syns och hörs och inte erkänns för sitt bidrag till diskussioner ser jag som mer av ett samhällsproblem än ett strukturellt problem inom skolan. Detta är ju en sak som är viktig att hålla koll på på arbetsplatser.

Det samma gäller ju tjänsttilldelning på universiteten.

Du menar på allvar att du fick ut något av barn- och hemkunskapslektionerna? Att det är kunskap som man måste lära sig som barn för att kunna applicera som vuxen (och inte sånt som man kan lära sig genom trial-and-error, tv och en bra kokbok?)

"Idiotämnen" kanske inte var ett så snyggt ordval. Detta var ett inlägg där jag bara skrev av mig. Jag tycker dock att de är idiotämnen och att de inte bidrar i någon större grad till ungdomars framgångsrika skapande av ett eget liv.

Jag slipper för övrigt gärna betyg helt.

Anonym sa...
14 oktober 2010 09:56  

Hej på dig!

Jag känner igen historierna! I was there, remember! O jag vet precis vilka tjejer det var också. Men jag var inte en sån tjej. Jag var besvärlig, jag hatade orättvisor o på så sätt sjönk mina betyg! Jag ställde upp för andra o på så sätt sjönk mina betyg! (O mjo jo jag var rätt så skoltrött *ler*)
Kanske var det som du skriver, kanske lades för mycket kraft på handuppräckning. Många av killarna var duktiga, de som skrek rakt ut. Många av tjejerna som inte var docksöta, var också duktiga. Så vi gick i skolan när man skulle vara liten söt flicka. Fruktansvärt när jag tänker på det! O inte förekom det mobbing heller.....
Nu märker jag att jag börjar ändra åsikt....attans.
Petra

Anonym sa...
14 oktober 2010 11:10  

varför i all sin dar ska man hålla isär samhällsfrågor/strukturella frågor och skolvärlden?? det är väl alldeles ypperligt för att inte säga helt nödvändigt och självklart att skolan liksom alla andra aktörer i samhället tar ansvar för att arbeta mot orättvisor! precis som du säger så är tilldelade könsroller knappast ett för skolan isolerat problem.

Unknown sa...
15 oktober 2010 08:52  

Jo, givetvis ska skolan försöka motverka samhällsproblem. Men om man för en diskussion om vad som är skolans position och roll så kan man inte lasta den för saker som är utanför deras kontroll. Jag vet att logiken haltar lite, men vad jag menade är att skolan måste uppenbarligen hantera pojkarnas skolsituation på ett bättre sätt än att kräva prydlighet (extremt förenklat). Att kvinnor/tjejer har svårare att nå fram i t.ex. öppna debatter och oformaliserade diskussioner (som generellt samhällsproblem) gör att skolan måste förhålla sig till det, men man kan inte låta bli att ha öppna diskussioner. Lärarna har däremot givetvis en roll i att uppmärksamma flickor som säger bra saker, men jag ser det inte som ett skolspecifikt strukturellt problem.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg