Hur tror folk att politik fungerar i praktiken?

fredag 15 oktober 2010 ·

Det är ganska gulligt egentligen. När man läser en del upprörda kommentarer på ekuriren (och jag förutsätter att en del av dem är genuina och inte bara planterade av S och SD politruker) och i SN så framstår det som om folk faktiskt tror att oppositionen kan förändra beslut under pågående fullmäktige.


Visst händer det, men det är ju i frågor där partipiskan inte viner och inte lämnar röda streck på ryggen på alla som visar en tendens till att röra sig. Marco V (Mp) höll någon sorts kontakt med sitt vänsterpartistiska förflutna och röstade mot att de ledande personerna skulle få retroaktiva arvoden. Exakt samma argumentation som jag hade när jag internt argumenterade för att vi skulle gå hårdare fram.... med skillnaden att jag anser att alla som har arvoderade uppdrag är att anse som ledande. Jag skulle velat ha ett tydligt avståndstagande med direkt krav på fortsatt utredning, offentlig beskrivning av ansvaret och polisanmälan mot de personer som brutit mot lagen. Om jag inte minns fel så sa min morfar till mormor en gång att "man kan inte slänga folk i fängelse för att de är korkade och okunniga". Näe, det tycker inte jag heller men samtidigt förutsätter jag (per definition) att personer som är med och styr landstingen varken är korkade eller okunniga.

Angående beslut i fullmäktige så är ju helt enkelt så att när ett ärende så småningom når fullmäktige så är alla positioner låsta och alla argument har hörts redan, iallafall gällande de som styr i partierna. Majoriteten har också en ordentlig majoritet, några enstaka ledamöter svänger inte beslut i fullmäktige. Därmed blir deltagande i beslutet bara en legitimering av det.

2 kommentarer:

Stig Forsberg sa...
15 oktober 2010 11:05  

David du skriver, "Angående beslut i fullmäktige så är ju helt enkelt så att när ett ärende så småningom når fullmäktige så är alla positioner låsta och alla argument har hörts redan, iallafall gällande de som styr i partierna. Majoriteten har också en ordentlig majoritet, några enstaka ledamöter svänger inte beslut i fullmäktige. Därmed blir deltagande i beslutet bara en legitimering av det."

Med den argumentationen så behöver väl inte du/ni delta i fullmäktige överhuvudtaget fram tills nästa val? För enligt din argumentation så legitimerar ni ju bara majoritetens beslut och då gäller det väl alla beslut, eller hur?

Jag kan konstatera att (V) i Landstinget Sörmland fortsätter sitt samarbete med (M), (KD) och (C) ett samarbete som ni har haft sedan 2004, då ni bildade "Regnbågsalliansen" som forsatte fram till 2008. Jag är inte direkt förvånad eftersom (V) alltid har haft (S) som sin största fiende och detta sedan revolutionen i Ryssland 1918. Ni är ett populistiskt parti som utan ideologi!

Unknown sa...
15 oktober 2010 11:42  

Nej, arbete i LF är inte onödigt. Jag var väl lite otydlig. Det är inte sällan som det går att få nyansering av beslut eller återremisser där majoriteten accepterat kritiken.

Det gäller dock inte i stora och/eller principiella frågor, som det aktuella ärendet. Där är det strikt röstning enligt partilinjerna och igencementerade öron (på båda sidor) som är landstingsstandard. I de fallen är det fullständigt meningslöst ur annat än formella skäl att delta i besluten.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg