Oxelösund bästa skolkommun i länet?

onsdag 2 mars 2011 ·

(Detta är inte avsett att ha något sorts vetenskaplig kvalitet, min rankingberäkning bygger på Salsa-systemets värden och meritvärdetsavvikelsen har räknats upp med en faktor. Betygsinflationen är andelen elever med högre betyg än proven i svenska, engelska och matematik i medel över de tre)

Efter att ha läst ekuriren.se ledarblog angående Skolvärldens rankinglista så funderade jag lite... och funderade lite... och kom fram till att det är egentligen helt rätt. Rankinglistor över skolor ska vara över vilket resultat de presterar och inte hur dyra de är (lärartäthet, fina lokaler etc).

Problemet är att hur mäter man prestation. Tänk om pedagogiskt utbildade lärare ger eleverna en bättre grund att stå på än vad som kan mätas genom det fyrkantiga, subjektiva och allmänt felvisande betygssystemet. Speciellt som den segregering som har skett innebär att resultaten kan vara direkt missvisande om man inte tar hänsyn till den socioekonomiska sammansättningen av elever. Problematiskt är också att den konkurrenssituation som skapats genom skolvalssystemet uppmanar till betygsinflation. Därför gjorde jag en liten dykning i mina favoritsidor (skolverkets statistikdatabaser).

Kan då konstatera att utifrån förhållandet mellan förväntat och uppnått antal godkända elever resp. meritvärde så är Oxelösund länets bästa skolkommun. De lyckas lyfta eleverna ut ur vad som egentligen är en delad näst sista plats i förväntningar till en delad andraplats i faktiskt uppnått meritvärde. Betygsinflationen (av mig definitierat som utdelade betyg i jämförelse med provresultat i nationella prov) är också likvärdig i Oxelösund som övriga länet (knappt 20%) Detta är vad jag anser vara en bra fungerande skola.

Det som kuriren tar upp i sin ledare, att Flen är med marginal sämst bekräftas också på det sätt jag räknade. Med Strängnäs som 100 så får Flen drygt 7. Förväntingarna från Skolverkets Salsamodell (socioekonomisk modell för underlag för extra stöd till skolor) på Flen är lägst i länet, men de uppnår ännu sämre resultat.Intressant är också att betygsinflationen är klart högst i Flen. Väldigt många elever får högre betyg än vad de presterar på de nationella proven. Därmed är kunskapstappet i Flen troligen ännu större än vad den betygsbaserade statistiken visar.

Detta är något som våra kamrater i Flen kan få att vända...

1 kommentarer:

Patrik Renfors sa...
17 mars 2011 16:18  

Allt kan förbättras, men det är skönt att se att Oxelösunds kommunala skola är hyfsat ok jämförelsevis i länet. Vi sitter just nu i budgetförberedelser och kommer satsa ytterligare i framtiden.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg