SR: Varför finns aldrig Die Linkes resultat?

måndag 19 september 2011 · Comments

Jag tröttnade häromveckan på att för, som jag ser det, behöva leta efter Die Linkes resultat i delstatsval i Tyskland via deras hemsida och Googles översättningstjänst, så jag mailade SR och klagade på vad jag såg som censur.

Fick svar...
tack för ditt mail.
Jag tycker totalt sett att du har rätt i din kritik.
JAg borde eftersom jag nämnde alla andra partiers resultat också nämnt die Linkes.

Nu nämnde jag ju att SPD kan bilda regering med die Linke, vilket förstås betyder att die Linke gick bra i valet,
utan dock att öka så mycket. Fick ju ungefär samma res. som förra valet.


Men jag borde ha nämnt det ja.
Det enda som är problemet för mig är att tiden är knapp i ett radioinslag.

Men snälla, ta det inte som något emot die Linke eller något. Det har förstås inte med saken att göra.


Nej... det har det säkert inte. Men varför saknas alltid resultat för Die Linke? Jag gick tillbaka i SR:s arkiv och listar några av de nyare inslagen nedan. Till och med när de är i regeringsställning eller aktuella för koalitioner så finns det väldigt sällan ett faktiskt resultat. I ärligheten namn så utelämnar SR resultat ganska ofta för alla partier (utom CDU som av förklarliga skäl nästan alltid redovisas), medan krispartiet FDP rätt ofta anges med en siffra.

18 sept 2011 Berlin Die Linke nämns och de har backat något, men att de hade 11,5% framgår inte.
5 sept 2011 Mecklenburg Vorpommern: Ingen Die Linke (18,4%)
4 sept 2011 Mecklenburg Vorpommern (tidig artikel): Ingen Die Linke (18,4%)
11 maj 2011 Nordrhein-Westfalen: Die Linke nämns men endast att de kom över 5%-spärren.
27 mars 2011 Baden-Württemberg: Ingen Die Linke
20 februari 2011 Hamburg: Ingen Die Linke

Den onödiga störningen är poängen, inte den sociala situationen på Paulinska

fredag 9 september 2011 · Comments

Jag har i ett inlägg på (Vänster-)partiets blog beskrivit hur jag ser på den föreslagna omorganisationen. Min poäng är att ingen har gett en seriös förklaring till varför denna störning är nödvändig,

När vi satte vårt barn på Vasa så visste jag förstås (eftersom jag är politiker) att Vasa stod inför en omfattande renovering och att vår dotter behövde gå på en annan skola ett tag, beroende på hur man organiserade arbetet. Jag hade då inte direkt räknat med att hon skulle gå FSK på Vasa för att gå i en annan skola i ettan under ombyggnaden, gå i Vasa i tvåan och trean för att sedan börja på Paulinska. (...och ja, eftersom jag själv gått (Stallarholmen-)Vasa-Paulinska och vill att vårt barn går i kommunal skola så vill jag att det blir så oavsett).

Men med mina personliga invändningar lagda åt sidan så tycker jag liksom läraren Mikael Winblad som har en insändare i Strängnäs tidning idag att den sociala situationen på Paulinska, bra eller dålig, har lite att göra med nuvarande omorganisation. Eventuella struligheter har med andra faktorer att göra och kan uppstå eller arbetas bort oavsett stadiumindelning, inte vidare intressant med andra ord.

Det som är intressant är att andra skolor med små barn är anpassade för det rent fysisk, det är definitivt inte Paulinska. Stallarholmen, Mariefred och Åker som är F-9 skolor är byggda för låg- och mellanstadium från starten. Vad det gäller Stallarholmen så är det snarare de äldre eleverna som fick komma till en inte helt anpassad skola, från början.

Det andra som är intressant är som sagt att det inte har presenterats några hårda, konkreta och oantastliga argument för varför denna omorganisation måste genomföras nu när turbulensen efter tidigare omorganisationer knappt lagt sig. Vad jag kan se från läroplaner, införandet av lärarlegitimation, skollokalerna i kombination med elevantal etc så är omorganisationen inte nödvändig eller önskvärd under flera år framåt. Vem som helst som läser nu presenterat underlag borde komma fram till samma slutsats, om det finns icke-presenterat underlag som pekar i annan riktning vet jag inte men som gruppledare för V och förälder på Vasa så har jag inte tagit del av något sådant.

Det är kontraproduktivt att peka ut Paulinska som ett socialt problem och inte som en högstadieskola med dåliga(/kostsamma) förutsättningar för att göras om till 4-9. Däremot delar jag helt den bestörtning över hanteringen som en upprörd mamma uttrycker i en annan insändare.

Jägarnas bästa argument?

torsdag 8 september 2011 · Comments

Detta inlägg är ett svar på kommentarerna som kom på mitt förra uppenbarligen lyckosamt provocerande inlägg kring jägarna och vargen. Jag har nu förhoppningsvis fått igång ett bättre sätt att kommentera, men för att kunna kommentera kommentarerna på förra inlägget lite bättre så lägger jag mina svar här...

"... Den stora frågan man bör ta ställning till är vem naturen är till för. Människor eller djur? När den frågan är besvarad och motiverad fullt ut är det dags att börja diskutera jakt, skydd av arter mm." - Anonym

"är man realist utan fördomar förstår man inom 5 sekunder att billigaste metoden är att skjuta skadedjuret..som det är nu får ju markägare djurägare ingen förvarning om att varg finns på trakten..." - Anonym

"...Undrar om det inte är dags för oss på landsbygden att börja skrika och gorma för att värna om bevarandestatusen hos huliganer och kriminella gäng. Min sista mening är också komiskt menad." - Anonym

Jag har inte förutfattade meningar om jägare. De baseras på de jägare jag har mött och känner, flera vilka jag tycker är helt ok personer.
Precis som någon konstaterade ovan, först måste man bestämma vem naturen är till för, som vi gjort med det offentliga rummet och t.ex. fotbollsarenor. Vi har bestämt att vissa saker är brottsliga, därmed har vi satt ned foten kring vad som är tillåtet i det offentliga rummet och vem som har rätten till det. Likaså så har vi enligt min bedömning också begränsat människans överhöghet i naturen. Vi ska ha livskraftiga stammar av rovdjur. Det drabbar precis som existensen av fästingar de som valt att bo på landet. Givetvis måste dock staten se till att det finns ekonomiska stödsystem som förebygger och i värsta fall ersätter skador ifall man vill ha tamdjursbaserade verksamheter inom vargtäta områden. Det är självklart och en väsentlig del i bevarandet och acceptansen för rovdjur oavsett del av världen.

"Som sagt, dumt, fördomssfullt och korkat. Skrämmmande att personer med dennna inställning arbetar i positioner där de kan utöva makt över andra människor. Förtroendet för landstinget sjunker som en sten." - Anonym

Jag antar att du menar mitt jobb på Länsstyrelsen. Jag arbetar inte alls med jaktfrågor utan miljöskydd med industrikoppling. För övrigt så har jag varit väldigt tydlig med i ingressen till denna blog att mina åsikter inte kan läggas någon annan än mig själv till last. Det är rätt dumt och korkat att begränsa sin kommentar på ett inlägg till uteslutande att säga att det är dumt och korkat. Bemöt argumentationen istället. Varför jagar jägarna varg? Sadism, naturupplevelse, kamratskap, ekonomi, egenintresse, hämnd, rädsla? Jag hade för avsikt att täcka de som jag bedömer mest sannolika så du är välkommen att framföra vad du ser som anledningen.

"...Viltköttet kostar mångfallt mer än det massproducerade som finns i butiken. Men grejen är att det är koldioxidneutralt, uppfött på lokala närodlade grödor och fritt från tillskott av olika läkemedelsrester. Dessutom och till skillnad från i djurfabriken, sker avlivning på ett ansvarsfullt, snabbt och smärtfritt sätt, i de flesta fall utan att djuret ens vet vad som hände. Det är därför bättre föda för mina barn, men nu äter skadedjur upp den i stället." - Anonym

Ingenting jag ifrågasätter utan det är ju själva grunden till min argumentation för att jägarna ser vargen som en konkurrent. Skulle en jägare ersätta viltköttet med kött med motsvarande egenskaper från andra källor så blir det ohållbart dyrt. Se ovan angående vem som har rätt till naturen.

Kräv att jägare måste skjuta ett minimiantal älgar eller vildsvin varje år annars dras licensen in.
jojomen..300 000 jägare ska skjuta minst en älg var årligen
uppmuntrar ni till illegal jakt karl..kallas överskjutning..i vårt lag 20 man,har vi en tilldelning årligen på 14 älgar totalt...att på det begära att det ska vara 14 olika skyttar blir rent löjeväckande...och de andra 7 då som ej fått skjuta..ska de fortsätta jaga olagligt tills de lyckats eller vadå...ja du var en riktig kolknack du" - Anonym


 Du missade visst poängen rätt brutalt. Själva poängen var ju ett system där antalet jägare minskas kraftigt men framför allt att stammarna av älg och vildsvin (etc) dras ned för att minska skador på skogs- och lantbruk (vilket i sig föranleder mindre behov av jägare). Givetvis menade jag inte illegal jakt utan ett tilldelningssystem som förutsätter att det är aktiva och kompetenta jägare som springer runt med skjutvapen. Tilldelning måste ju ske till jaktlagen, jag uttryckte mig väl lite otydligt. Däremot så finns det en säkerhetsaspekt på att endast jägare som faktiskt använder sitt vapen regelbundet fortsätter vara jägare. "Jag instämmer i att jägarna skulle jaga fler älgar och vildsvin, för att visa att de är duktiga på ändamålsenlig viltförvaltning." ... sa en DagL i en kommentar. Det var ju själva poängen. Jägarnas primära syfte är att förvalta, det sker inte i tillräcklig omfattning och tillräckligt tydligt idag. Man tillåter för stora stammar av älg och vildsvin samtidigt som man skjuter bort vargen, som jag ser det av rent egenintresse... vilket du bekräftade.

Jägarna ger sig in i en strid de kommer förlora

onsdag 7 september 2011 · 18 kommentarer

Jägarförbundet företräder en snart utrotningshotad art, människor som finner nöje i att ge smärta, plåga, panik och dödsångest åt en annan tänkande kännande varelse. Det som på något sätt är mest komiskt är när de försöker använda seriösa argument för att motivera sina böjelser. De går på DN-debatt till hårt angrepp på WWF. Jag tänkte nu göra mitt bäst för att smula argumenten så gått jag kan.

Till att börja med så var förstås första stycket i detta inlägg en ren provokation. Jag tror inte att jägare drivs av sadistiska böjelser, i alla fall inte större delen av dem, de flesta jägare jag känner påpekar istället naturupplevelsen (gå ut och plocka svamp klockan fem på morgonen istället då!). Jag är dock övertygad om att de flesta aktiva jägare gör det av rent ekonomiskt intresse. Antingen direkt i form av t.ex. älgkött eller indirekt genom att döda rovdjur som tar deras felplacerade och oskyddade tamdjur, eller vildsvin som förstör deras grödor.

En annat art är de jägare som vill jaga varg för att vargen annars tar deras jakthundar när de utövar mer ekonomiskt inkomstbringande jakt. Jag skrev tidigare två inlägg om hur livsfarliga jägarna är i jämförelse med vargen, det är inte en åsikt som jag har haft anledning att ifrågasätta så här långt. Läs här och en äldre här.

Jägarförbundet utmålar den 17 augusti som dagen då svensk rovdjurspolitik gick under, dagen då vi kapitulerade för EU. Nej, det var dagen då svensk rovdjurspolitik togs ur varghatarnas klor och åter blev anpassad till att skapa ett stabilt och välfungerande ekosystem som inte kräver mänsklig inblandning för att viktiga arter ska överleva och inte för att ge individer ekonomiska fördelar. Dagen då högerregeringen förstod att jägarna är en liten minoritet och att det är viktigare att följa EU's regler kring skydd av arter.

Härom dagen kablades en nyhet ut om att skadorna på skogen från älgar ökar. Ja, givetvis. Som jag sagt tidigare så har jägarna ett intresse av att hålla älgstammen på en hög nivå så att föryngringen blir så stor att det finns underlag för att skjuta mycket älg, utan att hota stammens storlek.

Jägarförbundet är roliga. De ifrågasätter varför naturvårdsorganisationerna inte försöker skydda andra hotade arter. Jag tycker väl att de gör de, men oavsett det så är det skillnad på arter som är hotade för att samhällets utbredning helt enkelt tar bort miljöer de bor i och man måste välja mellan olika prioriterade områden och vargen. Dessa arter skyddas också genom t.ex. miljöbalken och andra skyddslagstiftningar som kräver konsekvensbeskrivningar av samhällsbyggande åtgärder. Det EU som Jägarförbundet hackar på ger också t.ex. länsstyrelserna pengar för att skydda denna typ av arter. Vargen är inte hotad av utbyggnaden av samhället, utan snarare på grund av att den är en konkurrent om älgar och för den delen tamboskap. Detta gör den till en måltavla för de som förlorar pengar. Att en bonde som har tamboskap i vargområde inte investerar i vargstängsel eller andra åtgärder för att skydda sina djur medför att han/hon har ett intresse av att istället skjuta vargarna.

Givetvis har den illegala jakten på varg minskat, den har ju blivit legaliserad. Syftet är att minska antalet skjutna vargar inte reda ut en lagtekniskt fråga. Det är det gamla hederliga knarkargumentationen, legalisera knark så blir det färre lagförda för innehav av knark... ergh.. Om Jägarförbundet på allvar hotar med att deras medlemmar kommer gå ut i skogarna och skjuta av alla vargar så behövs motåtgärder.
* Styr upp jaktlicenserna och omvärdera årligen
* Mycket hårdare kontroller, ge inte licens till personer som har en uttalad åsikt tvärs emot gällande lagar och rovdjurspolitik (gör åtminstone nätsökningar). Ge inte licens till personer som brutit mot någon sorts lag (skatt, trafik, etc)
* Dra in licenser för minsta misstanke om jaktbrott, kör med omvänd bevisbörda.
* Prioritera jaktbrott hårdare och öka straffvärdet kraftigt. Låt åklagarna jaga jägare istället för fildelare.
* Kräv att jägare måste skjuta ett minimiantal älgar eller vildsvin varje år annars dras licensen in. Borde kunna rensa bort en del jägare/vapeninnehavare och samtidigt dra ned älgstammen kraftigt.

De kommentarer som inkom fram till 7 sept är bemötta i detta inlägg

När verkligheten inte lever upp till förväntningarna på lönen

måndag 5 september 2011 · Comments

I en debattartikel i Eskilstuna Kuriren (där läste jag den iallafall) så går Ledarna ut i försvar för det som de kallar "moderna chefer". I detta ska läsas in chefer med fullt lönesättningsmandat.

Jag har löneförhandlat för SIF/Unionen och ST i 10-talet lönerörelser. Just nu är jag chef med fullt personalansvar och ska hålla lönesamtal i höst.

Det Ledarna försöker beskriva är en situation som alla är medvetna om inte är perfekt på långa vägar. Samtidigt måste man inse att förväntningarna hos oss som får lön är baserade på allt från vår kollegas lön till medellönen för olika grupper i hela samhället samt förhållandet mellan lönen och vad vi förväntar oss att den ska räcka till.

Både Unionen och ST har centralt framförhandlade minimipotter, ST hade förra året 1,8%. Lönena för ST-medlemmarna ska alltså öka med minst 1,8% sett till hela den kollektiva lönesumman. Det sedan lokalt framförhandlade löneutrymmet sätter i teorin ett tak. Det är ytterst naivt att tro att bara för att chefer får mandat att sätta individuella löner så kan de också sätta löner som alla är nöjda med.

Problemet är ju att de flesta anställda och de flesta chefer förväntar sig att det ska finnas mer pengar för löneökningar än vad det gör. Man har ett genuint intresse av att alla ska känna att de har en rättvis lön och att de ska förstå varför man har den lön man har. De flesta chefer misslyckas samtidigt totalt med att uppnå förväntningarna som både de som de har lönesamtal med och de själva har. Helt enkelt därför att även om chefen får mandat att sätta lönerna fritt så måste arbetsgivaren fortfarande ta hänsyn till den övergripande bilden. Budgeten måste gå ihop och det går inte att vissa grupper drar i från andra utan att det finns väldigt tydliga motiveringar.

Därför kommer aldrig lönesamtalsmodellen att fungera fullt ut. Lönesamtalet bygger en förväntning som det inte finns budgettäckning för.

Även om Ledarna vill ge upp det skydd för medarbetare som inte är bra förhandlare (dvs fastställda centrala potter och satsningar) så kommer det inte trolla fram pengar hos företag och myndigheter som anser sig ha brist på pengar. Om något så kommer frånvaron av framförhandlade nivåer sätta ytterligare press på att hålla nere löner, tvärt emot de anställdas förväntningar.

På statliga myndigheter ligger ett konstant sparkrav, vilket medför allt färre anställda måste göra mer jobb än tidigare. Det går ju liksom inte att förändra prisnivå eller volym på produktionen för att generera mer intäkter. Därmed kommer ingen inom staten få den löneökning de förväntar sig, oavsett frikopplad individuell lönesättning eller inte. Detsamma gäller många företag.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg