Den onödiga störningen är poängen, inte den sociala situationen på Paulinska

fredag 9 september 2011 ·

Jag har i ett inlägg på (Vänster-)partiets blog beskrivit hur jag ser på den föreslagna omorganisationen. Min poäng är att ingen har gett en seriös förklaring till varför denna störning är nödvändig,

När vi satte vårt barn på Vasa så visste jag förstås (eftersom jag är politiker) att Vasa stod inför en omfattande renovering och att vår dotter behövde gå på en annan skola ett tag, beroende på hur man organiserade arbetet. Jag hade då inte direkt räknat med att hon skulle gå FSK på Vasa för att gå i en annan skola i ettan under ombyggnaden, gå i Vasa i tvåan och trean för att sedan börja på Paulinska. (...och ja, eftersom jag själv gått (Stallarholmen-)Vasa-Paulinska och vill att vårt barn går i kommunal skola så vill jag att det blir så oavsett).

Men med mina personliga invändningar lagda åt sidan så tycker jag liksom läraren Mikael Winblad som har en insändare i Strängnäs tidning idag att den sociala situationen på Paulinska, bra eller dålig, har lite att göra med nuvarande omorganisation. Eventuella struligheter har med andra faktorer att göra och kan uppstå eller arbetas bort oavsett stadiumindelning, inte vidare intressant med andra ord.

Det som är intressant är att andra skolor med små barn är anpassade för det rent fysisk, det är definitivt inte Paulinska. Stallarholmen, Mariefred och Åker som är F-9 skolor är byggda för låg- och mellanstadium från starten. Vad det gäller Stallarholmen så är det snarare de äldre eleverna som fick komma till en inte helt anpassad skola, från början.

Det andra som är intressant är som sagt att det inte har presenterats några hårda, konkreta och oantastliga argument för varför denna omorganisation måste genomföras nu när turbulensen efter tidigare omorganisationer knappt lagt sig. Vad jag kan se från läroplaner, införandet av lärarlegitimation, skollokalerna i kombination med elevantal etc så är omorganisationen inte nödvändig eller önskvärd under flera år framåt. Vem som helst som läser nu presenterat underlag borde komma fram till samma slutsats, om det finns icke-presenterat underlag som pekar i annan riktning vet jag inte men som gruppledare för V och förälder på Vasa så har jag inte tagit del av något sådant.

Det är kontraproduktivt att peka ut Paulinska som ett socialt problem och inte som en högstadieskola med dåliga(/kostsamma) förutsättningar för att göras om till 4-9. Däremot delar jag helt den bestörtning över hanteringen som en upprörd mamma uttrycker i en annan insändare.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg