Jägarnas bästa argument?

torsdag 8 september 2011 ·

Detta inlägg är ett svar på kommentarerna som kom på mitt förra uppenbarligen lyckosamt provocerande inlägg kring jägarna och vargen. Jag har nu förhoppningsvis fått igång ett bättre sätt att kommentera, men för att kunna kommentera kommentarerna på förra inlägget lite bättre så lägger jag mina svar här...

"... Den stora frågan man bör ta ställning till är vem naturen är till för. Människor eller djur? När den frågan är besvarad och motiverad fullt ut är det dags att börja diskutera jakt, skydd av arter mm." - Anonym

"är man realist utan fördomar förstår man inom 5 sekunder att billigaste metoden är att skjuta skadedjuret..som det är nu får ju markägare djurägare ingen förvarning om att varg finns på trakten..." - Anonym

"...Undrar om det inte är dags för oss på landsbygden att börja skrika och gorma för att värna om bevarandestatusen hos huliganer och kriminella gäng. Min sista mening är också komiskt menad." - Anonym

Jag har inte förutfattade meningar om jägare. De baseras på de jägare jag har mött och känner, flera vilka jag tycker är helt ok personer.
Precis som någon konstaterade ovan, först måste man bestämma vem naturen är till för, som vi gjort med det offentliga rummet och t.ex. fotbollsarenor. Vi har bestämt att vissa saker är brottsliga, därmed har vi satt ned foten kring vad som är tillåtet i det offentliga rummet och vem som har rätten till det. Likaså så har vi enligt min bedömning också begränsat människans överhöghet i naturen. Vi ska ha livskraftiga stammar av rovdjur. Det drabbar precis som existensen av fästingar de som valt att bo på landet. Givetvis måste dock staten se till att det finns ekonomiska stödsystem som förebygger och i värsta fall ersätter skador ifall man vill ha tamdjursbaserade verksamheter inom vargtäta områden. Det är självklart och en väsentlig del i bevarandet och acceptansen för rovdjur oavsett del av världen.

"Som sagt, dumt, fördomssfullt och korkat. Skrämmmande att personer med dennna inställning arbetar i positioner där de kan utöva makt över andra människor. Förtroendet för landstinget sjunker som en sten." - Anonym

Jag antar att du menar mitt jobb på Länsstyrelsen. Jag arbetar inte alls med jaktfrågor utan miljöskydd med industrikoppling. För övrigt så har jag varit väldigt tydlig med i ingressen till denna blog att mina åsikter inte kan läggas någon annan än mig själv till last. Det är rätt dumt och korkat att begränsa sin kommentar på ett inlägg till uteslutande att säga att det är dumt och korkat. Bemöt argumentationen istället. Varför jagar jägarna varg? Sadism, naturupplevelse, kamratskap, ekonomi, egenintresse, hämnd, rädsla? Jag hade för avsikt att täcka de som jag bedömer mest sannolika så du är välkommen att framföra vad du ser som anledningen.

"...Viltköttet kostar mångfallt mer än det massproducerade som finns i butiken. Men grejen är att det är koldioxidneutralt, uppfött på lokala närodlade grödor och fritt från tillskott av olika läkemedelsrester. Dessutom och till skillnad från i djurfabriken, sker avlivning på ett ansvarsfullt, snabbt och smärtfritt sätt, i de flesta fall utan att djuret ens vet vad som hände. Det är därför bättre föda för mina barn, men nu äter skadedjur upp den i stället." - Anonym

Ingenting jag ifrågasätter utan det är ju själva grunden till min argumentation för att jägarna ser vargen som en konkurrent. Skulle en jägare ersätta viltköttet med kött med motsvarande egenskaper från andra källor så blir det ohållbart dyrt. Se ovan angående vem som har rätt till naturen.

Kräv att jägare måste skjuta ett minimiantal älgar eller vildsvin varje år annars dras licensen in.
jojomen..300 000 jägare ska skjuta minst en älg var årligen
uppmuntrar ni till illegal jakt karl..kallas överskjutning..i vårt lag 20 man,har vi en tilldelning årligen på 14 älgar totalt...att på det begära att det ska vara 14 olika skyttar blir rent löjeväckande...och de andra 7 då som ej fått skjuta..ska de fortsätta jaga olagligt tills de lyckats eller vadå...ja du var en riktig kolknack du" - Anonym


 Du missade visst poängen rätt brutalt. Själva poängen var ju ett system där antalet jägare minskas kraftigt men framför allt att stammarna av älg och vildsvin (etc) dras ned för att minska skador på skogs- och lantbruk (vilket i sig föranleder mindre behov av jägare). Givetvis menade jag inte illegal jakt utan ett tilldelningssystem som förutsätter att det är aktiva och kompetenta jägare som springer runt med skjutvapen. Tilldelning måste ju ske till jaktlagen, jag uttryckte mig väl lite otydligt. Däremot så finns det en säkerhetsaspekt på att endast jägare som faktiskt använder sitt vapen regelbundet fortsätter vara jägare. "Jag instämmer i att jägarna skulle jaga fler älgar och vildsvin, för att visa att de är duktiga på ändamålsenlig viltförvaltning." ... sa en DagL i en kommentar. Det var ju själva poängen. Jägarnas primära syfte är att förvalta, det sker inte i tillräcklig omfattning och tillräckligt tydligt idag. Man tillåter för stora stammar av älg och vildsvin samtidigt som man skjuter bort vargen, som jag ser det av rent egenintresse... vilket du bekräftade.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg