Det har varierat över åren...

fredag 16 december 2011 · Comments

I en artikel i Strängnäs tidning (eller snarare ekuriren.se) så lyfts några kommunala skolor fram som exempel på skolor med stor skillnad mellan provresultat och betyg. Sett i ett nationellt perspektiv så är dock den skillnad som finns mellan prov och betyg rätt normal, dvs omkring 20% som får högre betyg än vad de presterat på provet. Själv tycker jag inte att det är konstigt att betyg som sätts på ett helhetsintryck kan variera från ett enstaka provresultat. Att det generellt varierar mycket mer åt högre betyg än prov är lite besvärande. Är det så att lärarnas betygssättning baserar sig på att helhetsintrycket är bättre än summan av delarna?... eller är det höga betyg som positivt PR som spökar? Under åren har också andelen med högre betyg än provresultat varierat rätt kraftigt.

Ovan syns andelen elever som fått högre betyg än provresultat i svenska. Den stora skillnaden för t.ex. Mariefredsskolan, Roggeskolan med flera gör tidningsartikelns fokusering på år 2011 aningens felvinklad.
Ovan är motsvarande bild för engelska. Det som egentligen är mest intressant (som inte syns i bilden) är att Montisoriskolan har haft 30% eller fler (56% år 2009) som hade lägre betyg än provresultat och som ni ser i bilden har de nästan inga som fått "för höga" betyg. Här är Stallarholmens och Åkersskolans gradvisa anpassning av prov och betyg intressant (tycker jag).
...och så sista bilden, för matematik. Det som är absurt med det hela är att det ämne som borde vara lättast att mäta i ett prov är det som avvikelserna generellt är klart störst. Montisoriskolans ras från 40-50% "fel" till 10% "fel" är också rätt udda. Generellt tycker jag att tidningen (på nätet, har inte läst pappersversionen) har dragit för stora växlar av enskilda skolors resultat under ett enstaka år.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg