Tänker de inte baklänges nu om låga intagningsbetyg för lärare?

tisdag 19 augusti 2014 ·

Nu har Socialdemokraterna följt upp regeringens gamla utspel om minst 0,5 poäng på högskoleprovet för att komma in på lärarlinjen med ett eget. Enligt sossarna ska det krävas minst 0,9 poäng på högskoleprovet eller ett betygsvärde på 14,0.

Vad är poängen? Att lärarhögskolorna ska spara pengar? Bara ta in elever som snabbt och smidigt klarar kursen utan allt för mycket lärarstöd?

Det har ju ingen större betydelse för slutresultatet av en utbildning att intagningspoängen var låga. Däremot kan det väl antas att det påverkar hur lätt eleven får det och på avhoppsfrekvensen.

Egentligen borde det vara utbildningens krav, finansieringssystem som uppmuntrar till hårt press på eleverna (inte tvärt om) och utbildningens relevans för framtidens skola som är viktigt. Intagningspoängen är inte det.

Jag vill att mina barn ska ha förskolelärare och lärare som vet vad de gör. Förhoppningsvis vet de det efter genomgången utbildning på lärarhögskola. Gör de inte det borde de aldrig kunna ha gått ut med en examen.

Se över finansieringssystemet och hur kvalitet och svårighetsnivå mäts på utbildningarna. Det ger troligen mycket med effekt på vilken typ av lärare som får jobb i skolan än vad en spärr på intagsbetygen ger.


Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg