Politik eller trakasserier?

måndag 3 november 2014 ·

Jag är ju generellt alldeles för snäll och beskedlig, det är jag medveten om och försöker bättra mig. Det är ok att bli okontrollerat arg ibland och skrika något som...

VAD FAN HÅLLER NI PÅ MED!!! HAR NI GLÖMT VILKET PARTI NI BIFALLER? BSS HAR ALLTID EN RASISTPUNKT I ALLA SINA FÖRSLAG...ergh SD heter de ju numera... HITTA DEN FÖRST INNAN NI RÖSTAR FÖR!

Idag på fullmäktige var två köpeavtal för mark uppe för beslut. Sverigedemokraterna gick upp på det ena ärendet och hävdade att det var viktigt att kommunen gjorde en undersökning av marken först och sedan friskrev sig från ansvar gällande markföroreningar. "Så de inte kan hävda att de inte orsakat föroreningarna"

Anledningen påstods vara att företaget som står bakom ansökan har kopplingar till en bilskrot. En för övrigt inte särskilt illa skött bilskrot, men förstås en bilskrot. "Är det en bilhandel eller en skrotfirma det ska blir. Det ser ju ut som bilar på bilden, men vem vet?..." [ungefärligt SD-citat]

Till min förvåning gick M, Sp och Kd upp och stödde återremisskravet... VAD!?


del av Strängnäs 3:1 Mariefred 2:22
Bilhandel Bostäder
Risk för läckage från bilar (som mest står stilla).
Risk för spridning av kemikalier som används i verksamheten, som rengöringsmedel
         
Risk för läckage från bilar (som kör runt ibland).
Risk för spridning vid användning av bekämpningsmedel för konsumentbruk
§ 9 Säljaren har inte genomför någon geoteknisk undersökning av området § 9 Säljaren har inte genomför någon geoteknisk undersökning av området
§ 10 Köparen har haft tillfälle att utföra de besiktningar och undersökningar av egendomen, som denna funnit lämpliga, och avstår med bindande verkan från alla anspråk gentemot Säljaren på grund av fastighetens skick och beskaffenhet vad avser geoteknik, förekomst av radon etc.

Friskrivingen gäller inte föroreningar i mark
§ 10 Köparen har haft tillfälle att utföra de besiktningar och undersökningar av egendomen, som han funnit lämpliga, och avstår med bindande verkan från alla anspråk gentemot Säljaren på grund av fastighetens skick och beskaffenhet vad avser geoteknik, förekomst av radon etc.

Friskrivingen gäller inte föroreningar i mark
Köparen förnamn: Ali Köparens förnamn: Martin/Stefan
ÅTERREMMITTERAD GODKÄND

Det enda sätter att med någon sorts rimlighet anse att det inte finns några föroreningar är att lägga det på jordbruksmark (oops, det var det ju i det återremitterade ärendet) eller att schakta bort all mark ned till berget. Att som SD sa gräva några hål här och där och analysera för att se att man inte hittar några föroreningar är bara ett sätt att lura köparen.

Så jag yrkar på följande fan-satser

Vad fan...
1 tänkte ni på?
2 begärde jag inte votering för (att M + Sd räcker för återremiss borde inte ha stoppat)?
3 varför påpekade jag inte tydligare att SD snackar nonsens?
4 har vi flyttat till Vingåker där SD är Moderaternas kompisar?
5 ...man borde anmäla det hela till JK för granskning och DO!
6 !!! Jag skulle ha reserverat mig mot beslutet, inte bara yrkat avslag på SDs förslag.

Snälla majoriteten/förvaltningen! Ni har så effektivt dödat oppositionens återremisser under många år nu. Jag vet att det är odemokratiskt men ... gör det igen!! Skicka fram samma förslag en gång till utan att göra något, den kommer inte åka tillbaka i en andra återremiss.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg