Ekurirens ledarsida diskuterar regionbildning...

tisdag 5 juli 2016 · Comments

...och det känns mer som propaganda än analys.

På ledarsidan på ekuriren.se (Eskilstuna kuriren) den 2 juli så presenteras en ledare som jag antar är en reaktion på förslaget om ett Svealands län.

Ledaren är imponerande kort. Innehåller egentligen bara kommentaren att en Svealandsregion utan Gävleborg och Dalarna... och södra Södermanland är bättre. Varför? Vet inte... något om sammanvävda arbetsmarknader och avstånd mellan centrum och periferi.

Regionen är sjukvård, kollektivtrafik och viss transportplanering, näringslivsutveckling, m.m... sen ska man ju inte glömma att statens regionala organ föreslås (åtminstone Länsstyrelsen, men helst flera andra) också indelas i de nya regionerna. Hur diverse regioner/regionala indelningar ser ut idag beskrivs (som allt annat) bra på Wikipedias regionsida

Det finns ju i praktiken mycket landstings/länsövergripande arbete redan. Några snabbgooglade exempel...

ÖMS -

"ett kompetensnätverk tillsammans med 6 regioner i Östra Mellansverige. Där ingår, förutom Gävleborg, även Västmanland, Sörmland, Örebro, Stockholm, Uppsala och Östergötland." 
som beskrivs på Gävleborgs hemsida ger en del exempel på underlag för regionsdiskussioner. En intressant sak med det samarbetet är att Östergötland och Stockholm ingår istället för Dalarna.


eller...

Det Regionala Forskningsrådet för U/Ö innebär ett avtalsbaserat samarbete kring den kliniska forskningen som bedrivs inom Landstinget i Uppsala län, Region Örebro län, Landstinget Sörmland, Landstinget i Värmland, Landstinget Dalarna, Landstinget Västmanland och Region Gävleborg.

eller samarbete inom specialistvård (där Sörmland inte är med...)
Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Uppsala län ingår i Uppsalaregionen och ett nära samarbete mellan de fyra länen är självklar. Akademiska sjukhuset i Uppsala (UAS) är regionsjukhus och den cardiologiska kliniken i Falun samarbetar där med Thoraxcentrum. Inom detta hjärtcentrum vid UAS är den thoraxkirurgiska kliniken och de olika sektionerna inom den cardiologiska kliniken naturliga och nära samarbetspartners.
Men det är inte bara för den högspecialiserade patientvården samarbetet är viktigt. En annan del gäller utbildning bland annat av blivande specialistläkare i cardiologi. Dessutom finns ett relativt omfattande samarbete inom forskning och utveckling. Regionala vårdprogram angående coronarsjukdom samt hjärtsvikt har till exempel utarbetats under de senaste åren. Sedan något år sker även en del av den kliniska cardiologiska/kliniska fysiologiska utbildningen under läkarutbildningen vid cardiologkliniken i Falun.

Sjukvården behöver större regioner för kompetensförsörjning och specialistsjukvård (där samarbeten iofs redan finns i större regioner). Stora regioner är ett bättre alternativ än nedlagda landsting och statlig sjukvård, nedlagda landsting framförs av politiska företrädare på högerkanten med jämna mellanrum.

Högskolan i Gävle och Universitetet i Uppsala samarbetar redan. Sjukhusen inom regionen likaså (till viss del). Ett utökat samarbete mellan högskolorna och universiteten i en Svelandsregion skulle gynna många och kanske un

Problemet är också att om man gör regioner som omöjliggör för andra landsting att bilda vettiga regioner. Var ska Dalarna vara om inte i Svealand? Att göra en "Södra Norrland"-region med Dalarna, Gävleborg och Jämtland och/eller Västernorrland framstår inte som en bättre lösning.

"Svealand är den mellersta av Sveriges tre landsdelar, och består av landskapen Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland. Landsdelen omfattar totalt 96 kommuner (2010-12-16). Svealand har en area på 80 846 km². Den fastboende befolkningen utgörs av 3 928 807 invånare (2014[1]). Liksom de andra landsdelarna (Götaland och Norrland) saknar Svealand egen administrativ betydelse, men begreppet används dagligen, till exempel i väderleksrapporterna." - Wikipedia


Även om nu Stockholms län ingår i Svealand så är det ju inte ett alternativ av rätt uppenbart skäl, även om en diskussion om tre regioner (Götaland, Svealand, Norrland) kanske skulle varit underhållande.

Att staten behöver behöver länsstyrelser som är större är uppenbart (kompetensförsörjning, likvärdighet, projektpartner till EU etc.). Att de stora och små regionalt indelade myndigheterna alla(/de flesta?) har regioner som är större än länen borde vara ett bra tecken.
Trafikverket, Tillväxtverket, ESF-rådet, Polisen, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Inspektionen för vård och omsorg, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket, Skogsstyrelsen (mfl?), många regionalt indelade myndigheter blir det.

Jag vill ha större regioner, kanske av en så enkel anledning som utredningen (SOU 2016:48) framför som ett delargument.
Den kraftiga obalansen i den regionala samhällsorganisationen har gett Stockholm, Skåne och Västra Götaland fördelar genom att man har stora administrativa resurser och en kunskapsmässig plattform vid såväl regionala som nationella prioriterings diskussioner.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg